اصول پایه عکاسی

قانون یک سوم

کادر را به 9 قسمت مساوی تقسیم کنید و سوژه را روی یکی از خطوط یا نقاط تقاطع قرار دهید.

خطوط هدایت کننده

در این تصویر جاده بعنوان راهنما  عمل میکند تا چشم شما را به سمت  سوژه هدایت کند.

عمق میدان

زمانیکه سوژه شما در عکس کاملا فوکوس و پس زمینه محو باشد.این حالت توسط دیافراگم کنترل میشود.

کادر بندی

زمانیکه سوژه هایی اطراف سوژه اصلی قراردارند که بعنوان کادربرای آن عمل میکنندوچشم مارابه سوژه اصلی میبرند.

سرعت شاتر و دیافراگم

این اعداد روی صفحه دوربین دیجیتال شما قراردارند. هرچه عدد(400/1)بیشترباشد سرعت شاتربیشتر است و  شما توانایی عکاسی از سوژه های با سرعت بالاتررا دارید. هرچه عدد دیافراگم کمتر باشد(2.8 f) نور بیشتری واردلنز میشودکه امکان عکاسی در نور کم را به شما میدهد.

تعادل

وقتی سوژه اصلی را برطبق قانون یک سوم وسط کادر قرارنمیدهیم عکس جذابتری داریم.شماباید وزن سوژه راباپرکردن فضاهای خالی توسط سوژه های کم اهمیت تر متعادل کنید.

زاویه دید

قبل از عکاسی ازسوژه به زاویه ای که میخواهید از آن عکس بگیرید بیاندیشید.چراکه درکادربندی شماوپیامی که آن عکس بیان میکند تاثیر زیادی دارد.

تقارن

زمانیکه عکس بصورت مساوی تقسیم میشود و یا الگویی یکسان دارد تقارن بوجودمیاید.این تقارن میتواند بسیار چشمنواز باشد مخصوصا جاهایی که انتظار آن نمی رود.

منبع:photonighty.com

میانگین امتیازات ۵ از ۵