تصحیح رنگ بک گراند

عکاسی نجومی: رنگ در عکاسی منظره با ستارگان

اما اگر شما در منطقه ای با آلودگی نوری ناشی از شهرها عکاسی کنید، بک گراند عکس به رنگ معمولا زرد ثبت خواهد شد که نیاز به تصحیح دارد تا جلوه بصری عکس تحت تاثیر قرار نگیرد و از سوی دیگر رنگ اجرام آسمانی نیز صحیح بماند.

تصحیح رنگ بک گراند

گنبد آلودگی نوری تهران. عدم نصب صحیح چراغ های شهری عامل اصلی تشکیل گنبدهای نوری هستند که علاوه بر ایجاد جلوه بصری نامناسب، خطرات ریست محیطی و روانی را در پی دارد. عکس از امیرحسین ابوالفتح

Background Normalization

در این روش توسط فتوشاپ و ابزار لول به تصحیح نور زمینه می پردازیم.ابتدا عکس را در فتوشاپ باز می کنیم.

سپس ابزار Level را باز کرده و قطره چکان وسط با عنوان Sample in image to grey point را انتخاب می کنیم.

بر روی بخشی که فقط زمینه آسمان است و خالی از ستاره هاست کلیک می کنیم.

رنگ زرد حذف می شود و جای خود را به رنگ سبز می دهد.

در مرحله بعد در ابزار Level کانال سبز را انتخاب کنید.

Midtone سبز را ه مقداری که به تراز رنگی برسید کاهش دهید.

و نتیجه نهایی:

با همین روش عکس های شب قابل تصحیح هستند.

پل خرانق قبل از تصحیح رنگ بک گگراند. عکس از امیرحسین ابوالفتح

پل خرانق پس از تصحیح رنگ بک گگراند. عکس از امیرحسین ابوالفتح

میانگین امتیازات ۵ از ۵