تفاوت انواع سنسور در دوربین های دیجیتال

ابعاد مختلف سنسور‌ دوربین‌ها و توضیحات مربوط به آن
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵