شاخص کردن ستارگان پرنور

استفاده از فیلترها برای نمایش بهتر رنگ و درخشش ستارگان

اگر عکاسی نجومی کرده اید، قطعا متوجه ضعف دوربین ها در ثبت درخشش الماس گونه ستارگان در شب و تفاوت آن با زیبایی بصری شده اید. از این رو سعی شده دو فیلتر مناسب جهت نمایش بهتر ستارگان و ایجاد افکت زیبا در عکس، معرفی کنیم. در زیر دو نمونه عکس بدون فیلتر قابل مشاهده است:

شاخص کردن ستارگان پرنور
  آب انبار تاریخی در روستای ده نمک. ستاره بالا سمت چپ، شعرای یمانی نام دارد و پرنورترین ستاره آسمان است. عکس از امیرحسین ابوالفتح
           

صورت فلکی جبار. تصویر بدون فیلتر. عکس از امیرحسین ابوالفتح

فیلتر ستاره زن:

استفاده از این فیلترها بسیار ساده است و کافی است آن را به سرلنز پیچ کنید تا افکت خطوط متقاطع را در عکس بدست آورید. این افکت با درخشندگی ستاره ها متناسب است. تعداد پره های ایجاد شده از مشخصات فیلتر است که هنگام خرید باید به آن توجه شود. مثلا ۴ پر، ۶ پر و ۸ پر.

نمونه ای از افکت فیلتر ستاره زن ۶ پر بر روی ستارگان صورت فلکی جبار. عکس از امیرحسین ابوالفتح

فیلتر محو کننده:

فیلترهای محو کننده یا Diffuser با ایجاد افکت بزرگ کردن قطر ستاره، قرص رنگی زیبایی را فقط در اطراف ستارگان پرنور ایجاد می کند. در استفاده از این فیلترها برای شارپنس متعادل می توانید در بازه ای از زمان فیلتر را استفاده کنید. اگر نوردهی شما ۳۰ ثانیه است، می توانید ۱۰ ثانیه با فیلتر نوردهی داشته باشید و سپس فیلتر را سریعا بردارید تا ۲۰ ثانیه باقیمانده بدون فیلتر نوردهی شود. به نمونه های زیر توجه کنید:

صورت فلکی دجاجه. ستارگان توسط فیلتر محوکننده از نقطه به قرص تبدیل شده اند. عکس از امیرحسین ابوالفتح

صورت فلکی جبار و ستاره شعرای یمانی. ستارگان توسط فیلتر محوکننده از نقطه به قرص تبدیل شده اند. عکس از امیرحسین ابوالفتح

منبع:pixel.ir

سایت عکاسی امیرحسین ابوالفتح

میانگین امتیازات ۵ از ۵