شماره حساب های آموزشگاه آسمان شب

شما می توانید با استفاده از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور ،شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر واریز نمایید :

شماره حساب های آموزشگاه فنی حرفه ای آسمان شب :

شماره حساب

شماره حساب

بانک پاسارگاد

1304-8000-11646950-1

شماره کارت

5022-2910-3181-4898

شماره شبا

IR800570130480011646950101

به نام آموزشگاه آسمان شب

(محمد پناهنده)

شماره حساب

بانک توسعه تعاون

1403-308-2848027-1

شماره کارت

5022-0810-3522-1387

شماره شبا

IR860220140303082848027001

به نام آموزشگاه آسمان شب

(محمد پناهنده)

Melli_Bank_Logo

شماره حساب

بانک ملی ایران

0111409282008

شماره کارت

6037-9973-6685-3126

شماره شبا

IR650170000000111409282008

به نام آموزشگاه آسمان شب

(محمد پناهنده)