مثلث نوردهی

مثلث نوردهی یک مرجع عالی برای تعیین تاثیر افزایشی یا کاهشی سه المان ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر بر نوردهی عکس می‌باشد.

یادگیری این مشخصه‌ها خیلی آسان است ولی برای درک بهترشان باید کار با آنها را تمرین کنید.

به این صورت می‌توانید درک بهتری از چگونگی عملکرد دوربین داشته باشید.

در ادامه این مطلب تاثیر این سه المان را روی نوردهی در یک اینفوگرافیک به شما نشان خواهیم داد.اگر مایلید تا در مورد ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر این سه المان مثلث نوردهی اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

مثلث نوردهی

مثلث نوردهی

مثلث اکسپوژر یا مثلث نوردهی

مثلث اکسپوژر یا مثلث نوردهی

منبع:lenzak.com

میانگین امتیازات ۵ از ۵