مدیریت رنگ ها درعکاسی

مدیریت رنگ یک اصطلاح خشک و فنی است که به مجموعه ای از مسائل پیش روی عکاسان اشاره دارد.اینکه چطور رنگ ها را به درستی در یک صحنه لحاظ کنند، آنها را روی نمایشگر رایانه نشان دهند و سپس با موفقیت روی کاغذ چاپ کنند.درحالیکه چنین فرآیندی بنظر بسیار پیچیده می آید راه حلش آن چنان سخت نیست.

مدیریت رنگ ها درعکاسی

مشکل در جلد

عکاسی رنگی سیستم ارتباطات بصری است که سعی می کند تفاوت میان سه روش متفاوت را از بین ببردفرض کنید که سه نفر با سه زبان مختلف در حال صحبت کردن در موضوع یک موضوع سخت هستند.

کلمات و عبارات در یک زبان معادل مشخصی در زبان دیگر ندارند.فرهنگ و رفتارها مانند قراردادها و معانی به درستی تعبیر نشده است. نتیجه فقط سردرگمی است.این شرایط پیچیدگی های بازتولید رنگ را به خوبی توصیف می کند.

دوربین ها نور را در یک زبان رنگ ثبت می کنند، نمایشگرها همان نور را با زبان دیگری تفسیر می نمایند و مترجم سعی دارند تفسیر نمایشگر را به زبان دیگری توضیح دهند.

تمام این سه عامل تلاش خود را می کنند اما در نهایت انتقال دهنده نیستند.آیا کسی به این موضوع فکر کرده که چرا بازتولید رنگ صحیح بیشتر شبیه به ترکیب متضاد است تا توصیف واقعی؟

به علاوه دوربین ها تحت تاثیر رنگ نور در صحنه هستند، رنگ های نمایشگر بر اساس نوع فناوری و برند آن فرق می کنند و جوهر پرینتر و کاغذ آن بر روی رنگ تاثیر می گذارد.

`دوربین ها توالی رنگ را ثبت می کنند، نمایشگرها توالی را به اعداد تبدیل می کنند و پرینترها اعداد را به نقاط رنگی بازمی گردانند.نوعی یگانگی وجود دارد اما هماهنگی دیده نمی شود.

استاندارد خاکستری

هر نوع برخورد و تقابلی را می توان با از بین بردن تفاوت ها و تعریف دقیق آنها حل کرد.در مورد رنگ استانداردهایی تعریف شده اند که فرآیند عکس گرفتن، نمایش و چاپ را هماهنگ می کنند به طوری که همه آنها بر اساس استاندارد خاکستری تنظیم می شوند.

وقتی هر مرحله با این استاندارد هماهنگ شود، انسجام در رنگ واقعی بدست می آید و بسیار ساده است.تمام مسائل مربوط به رنگ حول محور خاکستری خنثی می چرخند.

سادگی تعادل این رنگ به دلیل فام رنگ نشده و بدون تغییر رنگ خاکستری است.علم رنگ شناسی بر این اساس است که تمام عکس های رنگی در سه کانال نور رنگی قرمز، سبز و آبی ثبت می شوند.

وقتی این سه رنگ در مقدار یکسان تولید شوند، نتیجه ترکیب خاکستری خنثی خواهد بود.با حفظ تعادل این سه رنگ، تمام رنگ ها مدیریت می شوند.

وقتی دوربین رنگ خاکستری خنثی را تشخیص بدهد، سایر رنگ ها در طیف به درستی ثبت می شوند.

وقتی نمایشگر رایانه بداند که چکونه همان رنگ خاکستری خنثی را نمایش دهد، تمام رنگ ها نمایان خواهند شد.جوهر و رنگی که در پرینترهای امروزی بکار می رود به گونه ای است که نتایج بدست آمده مجموعه جوهر رنگی است که به نظر بی رنگ است.

عکس گرفتن دوربین

اولین مرحله از عکاسی رنگی است. نور متعادل شده خنثی است و هیچ رنگی ندارد.وقتی دوربین خاکستری را تشخیص داد، سایر رنگ ها در صحنه را ثبت می کند.
تمام دوربین های دیجیتال قادر به دیدن رنگ ها در هنگام روز در ساعات 9 صبح تا 4 عصر هستند.در این ساعات هر شی رنگی خنثی به درستی ثبت می شود.

تشخیص نمایشگر

نمایشگر رایانه ها مانند تلوزیون هوشمند هستند.انواع فناوری های ویدئویی که از پیکسل های RGB در LCD، پلاسما، LED و OLED استفاده می کنند از همین نوع هستند.

آنها نور و رنگ را دریافت کرده و کیفیت های خود را اعمال می کنند.البته هر نمایشگر کیفیت متفاوتی در نمایش رنگ ها دارد.هیچ تظمینی وجود ندارد که رایانه شما رنگ را کاملا به همان شکلی هست نشان دهد.اما مطمئن باشید که رنگ تغییر نخواهد کرد.

سادگی تعادل این رنگ به دلیل فام رنگ نشده و بدون تغییر رنگ خاکستری است.علم رنگ شناسی بر این اساس است که تمام عکس های رنگی در سه کانال نور رنگی قرمز، سبز و آبی ثبت می شوند.

وقتی این سه رنگ در مقدار یکسان تولید شوند، نتیجه ترکیب خاکستری خنثی خواهد بود.با حفظ تعادل این سه رنگ، تمام رنگ ها مدیریت می شوند.

وقتی دوربین رنگ خاکستری خنثی را تشخیص بدهد، سایر رنگ ها در طیف به درستی ثبت می شوند.وقتی نمایشگر رایانه بداند که چکونه همان رنگ خاکستری خنثی را نمایش دهد، تمام رنگ ها نمایان خواهند شد.

جوهر و رنگی که در پرینترهای امروزی بکار می رود به گونه ای است که نتایج بدست آمده مجموعه جوهر رنگی است که به نظر بی رنگ است.

وضعیت پرینتر

پرینتر با دامنه ای از متغیرهای مختلف بر اساس سه عامل روبروست: فناوری چاپ، برند جوهر و سطح کاغذ.هر کدام از این عوامل تاثیر زیادی بر روی چاپ رنگی دارند.
سه پرینتر رنگی وجود دارد که عکس های با کیفیتی را چاپ می کنند:
inkjets، پرینترهای لیزری و dye-sublimation. هر کدام از این فناوری ها جوهر بسیار خاصی دارند.

پرینترهای لیزری از پودر رنگی استفاده می کنند، Dye-sublimation ورقه های رنگ با تراکم مختلف را بکار می برد که بر روی هم قرار می گیرند.Inkjets تنها

پرینترهایی هستندکه ذرات میکروسکوپی رنگ را روی کاغذ می پاشند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵