آموزش نحوه انجام فوکوس در عکس های دسته جمعی

نورسنجی صحنه را انجام دهید و سعی کنید در تنظیمات دوربین عکاسی و لنز مورد استفاده و فاصله ای که نسبت به سوژه ها دارید ، شرایط عمق میدان بالا را رعایت فرمایید (یعنی از اف بالا مثل هشت و… استفاده کنید) تا اکثر عناصر عکس،در وضوح کامل ثبت شوند .

پوزیشن سوژه ها را طوری تنظیم کنید که از همدیگر فاصله زیادی نداشته باشند وچون فوکوس بر اساس فاصله سوژه تا دوربین انجام می شود ، بهتر است در یک ردیف و در خط افقی قرار بگیرند تا فاصله تقریبا یکسانی نسبت به دوربین داشته باشند .

آموزش نحوه انجام فوکوس در عکس های دسته جمعی

میانگین امتیازات ۴ از ۵