آموزش عکاسی و نور پردازی از غذا

در این مقاله، تنظیمات پایه نورپردازی برای عکاسی از غذا را خواهم گفت، به علاوه شما را با چند مفهوم نورپردازی آشنا خواهید شد. این تنها چیزی است که برای شروع نیاز دارید.پس تا انتهای مقاله همراه من باشید.تنظیمات شما برای عکاسی از مواد غذایی با نور شروع می‌شود. عکاسی بدون نور وجود نداشته و اتفاق نخواهد [...]