انواع تکنیک های فوکوس و انتخاب نقطه فوکوس مناسب

انواع تکنیک های فوکوس و انتخاب نقطه فوکوس مناسب یکی از اولین قوانین عکاسی این است که سوژه باید واضح و شارپ باشد. اغلب دوربین های مدرن عکاسی چندین راه برای گرفتن عکس های شارپ پیشنهاد می کنند. در این مقاله قصد داریم تا به مهمترین تکنیک های فوکوس دوربین ها نگاهی بیندازیم و بهترین تنظیمات برای استفاده ی [...]